Státní úřady a instituce

Info-Trebic.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Vysočina okres Třebíč

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Třebíč"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

Věznice RapoticeLesní Jakubov - vscr.cz

Věznice s dohledem a dozorem pro muže s kapacitou 460 osob.

Lesní Jakubov, Lesní Jakubov 44

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Dukovany, Dukovany - +420 562 402 905, +420 568 866 414

Katastrální pracoviště Třebíč - cuzk.cz

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Třebíč, Jungmannova 178/2 - +420 568 404 211

Policie ČR - Územní odbory Třebíč - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Třebíč, Bráfova tř. 1247/11 - +420 974 277 111

Okresní státní zastupitelství Třebíč - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Třebíč, Purkyňovo nám. 1369/1a - +420 568 409 052

Česká plemenářská inspekce - cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Třebíč, Sv. Čecha 239/1 - +420 568 841 017, +420 777 921 165

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Třebíč, Bráfova tř. 502/57 - +420 568 842 502, +420 731 692 746

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Jaroměřice nad Rokytnou, Husova 127 - +420 568 440 195, +420 737 267 248

OSSZ Třebíč - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Třebíč, Karlovo nám. 106/57 - +420 568 830 111

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Moravské Budějovice, Husova 375 - +420 950 169 500

Státní pozemkový úřad - pfcr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Třebíč, Bráfova tř. 2/1 - +420 568 408 271

Okresní soud v Třebíči - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Třebíč, Bráfova tř. 502/57 - +420 568 606 211